ï»?html> ¾~ç„Šæœºæ—¥å¸¸å…»æŠ¤æŽªæ–?/title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312"> <meta name="keywords" content="¾~ç„Šæœºã€ç”µæ°”设备、水冷却¾pȝ»Ÿã€?> <meta name="description" content="¾~ç„Šæœºã€æ²ˆé˜›_¨å…‹åˆ›æ–°ç„ŠæŽ¥è®¾å¤‡æœ‰é™å…¬å?> <LINK href="/css/newstyle.css" type=text/css rel=stylesheet> <script language="javascript" src="/js/Html.js"></script> <style type="text/css"> <!-- .STYLE2 {font-size: 14; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: normal; color: #003333; } .STYLE3 {font-size: 13px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: normal; color: #000066; } .STYLE4 {color: #330033; font-weight: bold; font-size: 14px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } --> </style> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <BODY oncontextmenu="return false" onselectstart="return false" ondragstart="return false" onbeforecopy="return false" oncopy=document.selection.empty() onselect=document.selection.empty()> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <LINK href="/css/menu.css" type=text/css rel=stylesheet> <style type="text/css"> <!-- a:link { text-decoration: none; } a:visited { text-decoration: none; } a:hover { text-decoration: none; color: #FF0000; } a:active { text-decoration: none; color: #FF0000; } .STYLE1 { color: #FFFFFF; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; font-weight: normal; } --> </style> <TABLE class=word id=table2 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=968 align=center border=0> <TBODY> <TR> <TD width="582" height="66" background="/images/bg.jpg"><img src="/images/logo.jpg" width="470" height="66" /></TD> <TD width="388" valign="top" background="/images/bg1.jpg" class=worden><table class="worden" id="table3" height="61" cellspacing="0" cellpadding="0" width="97%" align="center" border="0"> <tbody> <tr> <td><div align="right"><strong><font color="#666666"><img height="12" src="/images/home.gif" width="12" /> </font></strong><a onclick="this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage('http://www.pomoji.com');" href="http://www.pomoji.com"><font color="#333333">设äؓ首页</font></a><font color="#333333"> <strong> <img height="14" src="/images/en.gif" width="12" /> </strong></font><font color="#000000"><a href="javascript:window.external.addFavorite('http://www.pomoji.com','点焊机|¼„°ç„Šæœº|排焊机|对焊æœ?沈阳威克创新焊接讑֤‡æœ‰é™å…¬å¸');" target="_top"><font color="#333333">加入收藏</font></a></font><font color="#333333"> </font> <font color="#666666"> <font color="#333333"> <img height="12" src="/images/lx.gif" width="16" /></font></font></div></td> </tr> <tr> <form name="form1" id="form1"> <td valign="bottom" align="middle"><p align="right"> </p></td> </form> </tr> </tbody> </table></TD> </TR> <TR> <TD height="36" colSpan=2 background="/images/bg2.jpg"><div align="right"> <table width="919" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td width="24" align="center" valign="middle"><a href="/" class="STYLE1"></a></td> <td width="46" align="center" valign="middle"><a href="/index.shtml" class="STYLE1" style="font-size:16px">é¦?nbsp;™å?/a></td> <td width="65" align="center" valign="middle"><a href="/introduce/" class="STYLE1" style="font-size:16px">企业½Ž€ä»?/a></td> <td width="65" align="center" valign="middle"><a href="/products/" class="STYLE1" style="font-size:16px">产品展示</a></td> <td width="65" align="center" valign="middle"><a href="/video/" class="STYLE1" style="font-size:16px">焊接视频</a></td> <td width="65" align="center" valign="middle"><a href="/effect/" class="STYLE1" style="font-size:16px">焊接样品</a></td> <td width="65" align="center" valign="middle"><a href="/customers/" class="STYLE1" style="font-size:16px">生äñ”场景</a></td> <td width="65" align="center" valign="middle"><a href="/news/" class="STYLE1" style="font-size:16px">新闻资讯</a></td> <td width="65" align="center" valign="middle"><a href="/knowledge/" class="STYLE1" style="font-size:16px">焊接知识</a></td> <td width="65" align="center" valign="middle"><span class="STYLE1"><a href="/contact/" class="STYLE1" style="font-size:16px">联系我们</a></span></td> </tr> </table> </div></TD></TR></TBODY></TABLE> <script language="JavaScript" type="text/JavaScript"> <!-- window.onerror = function(){return true} function MM_openBrWindow(theURL,winName,features) { //v2.0 window.open(theURL,winName,features); } //--> </script> <table width="970" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin-bottom:3px"> <tr> <td align="center"> <div id=fc style="filter:progid:DXImagetransform.Microsoft.GradientWipe(duration=3,gradientSize=0.5,motion=forward ); WIDTH:968px; HEIGHT:235px;"> <div style="display:block"><img onmouseover="clearAuto();" onmouseout="setAuto()" src="/images/1.jpg" width="968" height="235" border=0></div> <div style="display: none"><img onmouseover="clearAuto();" onmouseout="setAuto()" src="/images/2.jpg" width="968" height="235" border=0></a></div> <div style="display: none"><img onmouseover="clearAuto();" onmouseout="setAuto()" src="/images/3.jpg" width="968" height="235" border=0></a></div> <div style="display: none"><img onmouseover="clearAuto();" onmouseout="setAuto()" src="/images/4.jpg" width="968" height="235" border=0></a></div> </div></td> </tr> <tr style="display:none"> <td height=99 valign="top"> <table border=0 align=center cellPadding=0 cellSpacing=1 id=num> <tr> <td class=woon onmouseover=clearAuto();onclick=Mea(0); onmouseout=setAuto() ><img src="/article/UploadPic/200710/10/200710102168717.jpg" width="57" height="90" style="cursor: hand" onDblClick="MM_openBrWindow('http://lady.qq.com/a/20071007/000003.htm','','')"></td> <td class=wooff onmouseover=clearAuto(); onclick=Mea(1); onmouseout=setAuto() ><img src="/article/UploadPic/200710/10/200710102169455.jpg" width="57" height="90" border="0" style="cursor: hand" onDblClick="MM_openBrWindow('http://lady.qq.com/a/20071007/000009.htm','','')"></td> <td class=wooff onmouseover=clearAuto(); onclick=Mea(2); onmouseout=setAuto() ><img src="/article/UploadPic/200710/10/200710102169575.jpg" width="57" height="90" style="cursor: hand" onDblClick="MM_openBrWindow('http://lady.qq.com/a/20071007/000005.htm','','')"></td> <td class=wooff onmouseover=clearAuto(); onclick=Mea(3); onmouseout=setAuto() ><img src="/article/UploadPic/200710/10/2007101021610678.jpg" width="57" height="90" style="cursor: hand" onDblClick="MM_openBrWindow('http://lady.qq.com/a/20071007/000006.htm','','')"></td> </tr> </table> </td></tr></table> <script> var n=0; var showNum = document.getElementById("num"); function Mea(value){ n=value; setBg(value); plays(value); } function setBg(value){ for(var i=0;i<4;i++) if(value==i){ showNum.getElementsByTagName("td")[i].className='woon'; } else{ showNum.getElementsByTagName("td")[i].className='wooff'; } } function plays(value){ with (fc){ filters[0].Apply(); for(i=0;i<4;i++)i==value?children[i].style.display="block":children[i].style.display="none"; filters[0].play(); } } function clearAuto(){clearInterval(autoStart)} function setAuto(){autoStart=setInterval("auto(n)", 5000)} function auto(){ n++; if(n>3)n=0; Mea(n); } function sub(){ n--; if(n<0)n=3; Mea(n); } setAuto(); </script> <table border="0" width="970" height="309" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse" align=center> <tr> <td height="309" width="230" valign="top"><table cellpadding="0" width="230" style="border-collapse: collapse" height="167" > <tr> <td height="27" background="/images/LeftTitle01.jpg"><p><span class="STYLE4">    关于我们  </span></td> </tr> <tr> <td height="131" style="border-left-style: solid; border-left-width: 1px; border-right-style: solid; border-right-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1px" bordercolor="#1a7db3"><TABLE width=220 height="53" border=0 align=center cellPadding=0 cellSpacing=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=center align=center><table width="218" height="124" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="24"><img src="/images/jt.jpg" width="19" height="22"><A href="/news/">公司动æ€?/A> <table width="216" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td height="1" background="/images/bg1.gif"></td> </tr> </table></td> </tr> <tr> <td height="24"><img src="/images/jt.jpg" width="19" height="22"><A href="/knowledge/">焊接知识</A> <table width="216" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td height="1" background="/images/bg1.gif"></td> </tr> </table></td> </tr> <tr> <td height="24"><img src="/images/jt.jpg" width="19" height="22"><A href="/video/">焊接视频</A> <table width="216" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td height="1" background="/images/bg1.gif"></td> </tr> </table></td> </tr> <tr> <td height="24"><img src="/images/jt.jpg" width="19" height="22"><A href="/effect/">焊接效果</A> <table width="216" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td height="1" background="/images/bg1.gif"></td> </tr> </table></td> </tr> </table></TD> </TR> </TBODY> </TABLE></td> </tr> </table> ï»?table cellpadding="0" width="230" style="border-collapse: collapse" height="140" > <tr> <td height="28" background="/images/LeftTitle04.jpg"> <p> <span class="STYLE4">    联系我们</span> </p> </td> </tr> <tr> <td height="131" style="border-left-style: solid; border-left-width: 1px; border-right-style: solid; border-right-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1px" bordercolor="#1a7db3"> <TABLE width="212" height="48" border="0" align="center" cellPadding="0" cellSpacing="0"> <TBODY> <TR> <TD align="left" vAlign="center" background="/images/contact.jpg"> <table width="210" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="24"> <span><strong>沈阳威克创新焊接讑֤‡æœ‰é™å…¬å¸</strong></span> </td> </tr> <tr> <td height="24">电话:024-31029733 31029732</td> </tr> <tr> <td height="24">传真:024-62665536</td> </tr> <tr> <td height="24">手机:13840081050</td> </tr> <tr> <td height="24">E-mail:shenyangweike@163.com</td> </tr> <tr> <td height="24">地址:沈阳市于‹zªåŒºæ²ˆå¤§è·?46-2å?/td> </tr> </table> </TD> </TR> </TBODY> </TABLE> </td> </tr> </table> </td> <td height="309" width="10"> </td> <td height="309" width="728" valign="top"> <table cellpadding="0" width="728" style="border-collapse: collapse; border-left-style:solid; border-left-width:1px; border-right-style:solid; border-right-width:1px; border-top-width:1px; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:1px" height="484" bordercolor="#1A7DB3"> <tr> <td height="28" background="/images/Title07.jpg"><span class="STYLE4">    新闻中心 </span></td> </tr> <tr> <td width="728" align="center" valign="top" style="line-height: 200%; padding-left: 5px; padding-top: 5px; color:#333333"> <table width="700" border="0" align="CENTER" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin-top:5px;"> <tr> <td><table width="722" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="30" height="36"> </td> <td width="673" align="center" style="color:#000000; font-size:16px; font-weight:bold"> <h1>¾~ç„Šæœºæ—¥å¸¸å…»æŠ¤æŽªæ–?/h1> </td> <td width="51"> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table></td> </tr> <tr> <td align="center" style="color:#999999"><strong>发布旉™—´åQ?/strong>2021-03-25 <strong>来源åQ?/strong>沈阳威克创新焊接讑֤‡æœ‰é™å…¬å¸ </td> </tr> <tr> <td height="20"> </td> </tr> <tr> <td> <p>     定期å¯?a href="http://www.pomoji.com">¾~ç„Šæœ?/a>˜q›è¡Œä¿å…»æ˜¯ä¿è¯æœºå™¨å¯é è¿è¡Œçš„首要措施。随着工业技术的发展åQŒç»´æŠ¤çš„¾læµŽæ•ˆç›Š­‘Šæ¥­‘Šè¢«äºÞZ»¬æ‰€é‡è§†ã€‚å› æ­?åQŒç»´æŠ¤çš„½{–略在日益完善和发展。这里提出的ä¸ÕdŠ¨ä¿å…»é¢„防¾l´æŠ¤åQŒå°±æ˜¯ç»´ä¿®æŠ€æœ¯å·¥½E‹è¿‘òq´æ¥å…´è“v的新½{–略。主动保养预防维护新½{–ç•¥ã€?nbsp;</p> <p>一、电源开养I¼š   </p> <p>  1、每台焊机必™å»è£…有独立专用的甉|ºå¼€å…»I¼Œ¼›æ­¢å¤šå°ç„Šæœºå…Þq”¨ä¸€ä¸ªç”µæºå¼€å…Ÿë€‚â€?/p> <p>  2、当讑֤‡­‘…负荷ä‹É用,甉|ºå¼€å…›_º”能自动切断电源。采用启动器启动的焊机,必须先合上电源开养I¼Œåœ¨å¯åŠ¨ã€?/p> <p>二、设备的使用åQ?nbsp;</p> <p>  1、禁止长旉™—´­‘…è´ŸèïLš„使用ã€?nbsp;</p> <p>  2、启动设备前åQŒç„Šé’³ä¸Žç„Šäšg不能短èµ\ã€?nbsp;</p> <p>  3、通电之后用检查电气设备、水冷却¾pȝ»Ÿã€æ°”路系¾lŸæœ‰æ— å¼‚常现象ã€?/p> <p>  三、维护: </p> <p>  1、禁止在讑֤‡ä¸Šæ”¾¾|®ä“Q何物件和工具ã€?nbsp;</p> <p>  2、ä‹É用前后做好内外清ç?nbsp;ã€?/p> <p>  3、定期检查各雉™ƒ¨ä»¶ç´§å›ºçŠ¶æ€ã€?nbsp;</p> <p>  4、工作结束需切断甉|ºã€?/p> <p>    ‹‚€‹¹‹ç»´ä¿®æ˜¯ä»¥å¯¹¾pȝ»Ÿå·¥å†µ˜q›è¡Œç›‘测ä¸ÞZ¾æ®çš„。所监测的内å®ÒŽ˜¯åæ˜ ææ–™¼‚¨æŸå’Œæ€§èƒ½ä¸‹é™çš„早期失效征兆,如æÑa液中的磨¾_’含量和ç‰ÒŽ€?åQŒç³»¾lŸçš„振动 、噪å£?、温升等。根据检‹¹‹çš„失效征兆可以诊断失效½E‹åº¦å’Œæ•…障部位,虽然‹‚€‹¹‹ç»´ä¿®ä¸èƒ½å‡†¼‹®é¢„报故障发展的¼‹®åˆ‡æ—‰™—´åQŒä½†å¯ä»¥é¢„先警告¾l´æŠ¤äººå‘˜éœ€è¦åŠæ—‰™‡‡å–维修措施,避免发生严重的停机故障ã€?nbsp;</p> <p>    ä¸ÕdŠ¨ä¿å…»é¢„防¾l´æŠ¤åQšä¸»åŠ¨ä¿å…»é¢„防维护是在机器开始发生失效(材料¼‚¨æŸå’Œæ€§èƒ½ä¸‹é™åQ‰ä¹‹å‰é‡‡å–çš„¾l´æŠ¤‹zÕdŠ¨åQŒå®ƒé€šè¿‡ç›‘测可得到导致系¾lŸå¤±æ•ˆçš„æ ÒŽºæ€§å‚敎ͼŒòq¶åŠæ—¶çº æ­£æ ¹æºæ€§å¼‚常工况,以保持机器健åºïLš„工作状态,如æÑa液污染度、物体的物理和化学性能以及温度½{‰ï¼Œé€šè¿‡¾l´æŠ¤æŽªæ–½ä¿æŒåŸºæœ¬å‚数在允许范围内åQŒä»¥è¾‘Öˆ°é˜²æ­¢æ•…障发生和åšg长元件寿命的目的 ã€?/p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p>                                --<a href="http://www.pomoji.com/">沈阳威克创新焊接讑֤‡æœ‰é™å…¬å¸</a></p> </td> </tr> <tr> <td height="20"> </td> </tr> </table></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> ï»?table border="0" width="970" height="68" cellspacing="1" cellpadding="0" background="/images/bott_bg.gif" align="center"> <tr> <td height="20" > <p align="center" style="padding-top:10px"> <font color="#FFFFFF">版权所æœ?沈阳威克创新焊接讑֤‡æœ‰é™å…¬å¸Copyright ©2007-2018 </font> </p><br /> </td> </tr> <tr> <td> <p align="center"> 地址åQšæ²ˆé˜›_¸‚于洪区沈大èµ\146-2å?nbsp; ç”µè¯åQ?24-31029733 31029732  ä¼ çœŸåQ?24-62665536  E-mailåQ?shenyangweike@163.com   <script type="text/javascript"> var _bdhmProtocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cscript src='" + _bdhmProtocol + "#/h.js%3F1debf47a46582158772b9596178ff121' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); </script> </p> </td> </tr> </table> <table border="0" width="970" height="48" cellspacing="1" cellpadding="0" align="center"> <tr> <td> <p align="center"> <a target="_blank">¾|‘站备案åøP¼šè¾½ICPå¤?2005499å?/a></p> </td> </tr> </table> <a href="http://www.pomoji.com/">¶¥¼¶ÉÙ¸¾×÷°®ÅçË®ÊÓƵ_Ò»±¾¾ÃµÀ×ÛºÏÔÚÏßÎÞÂë_Ãâ·Ñ¿ÉÒÔ¿´µÄÎÞÕÚµ²av</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>