ï»?html> ¾~ç„Šæ—‰™œ€è¦å“ªä¸‰ç§ç„ŠæŽ¥æ¡äšgåQ?/title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312"> <meta name="keywords" content="点焊机、对焊机、排焊机、缝焊机"> <meta name="description" content=" 点焊机、沈阛_¨å…‹åˆ›æ–°ç„ŠæŽ¥è®¾å¤‡æœ‰é™å…¬å?> <LINK href="/css/newstyle.css" type=text/css rel=stylesheet> <script language="javascript" src="/js/Html.js"></script> <style type="text/css"> <!-- .STYLE2 {font-size: 14; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: normal; color: #003333; } .STYLE3 {font-size: 13px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: normal; color: #000066; } .STYLE4 {color: #330033; font-weight: bold; font-size: 14px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } --> </style> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <BODY oncontextmenu="return false" onselectstart="return false" ondragstart="return false" onbeforecopy="return false" oncopy=document.selection.empty() onselect=document.selection.empty()> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <LINK href="/css/menu.css" type=text/css rel=stylesheet> <style type="text/css"> <!-- a:link { text-decoration: none; } a:visited { text-decoration: none; } a:hover { text-decoration: none; color: #FF0000; } a:active { text-decoration: none; color: #FF0000; } .STYLE1 { color: #FFFFFF; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; font-weight: normal; } --> </style> <TABLE class=word id=table2 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=968 align=center border=0> <TBODY> <TR> <TD width="582" height="66" background="/images/bg.jpg"><img src="/images/logo.jpg" width="470" height="66" /></TD> <TD width="388" valign="top" background="/images/bg1.jpg" class=worden><table class="worden" id="table3" height="61" cellspacing="0" cellpadding="0" width="97%" align="center" border="0"> <tbody> <tr> <td><div align="right"><strong><font color="#666666"><img height="12" src="/images/home.gif" width="12" /> </font></strong><a onclick="this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage('http://www.pomoji.com');" href="http://www.pomoji.com"><font color="#333333">设äؓ首页</font></a><font color="#333333"> <strong> <img height="14" src="/images/en.gif" width="12" /> </strong></font><font color="#000000"><a href="javascript:window.external.addFavorite('http://www.pomoji.com','点焊机|¼„°ç„Šæœº|排焊机|对焊æœ?沈阳威克创新焊接讑֤‡æœ‰é™å…¬å¸');" target="_top"><font color="#333333">加入收藏</font></a></font><font color="#333333"> </font> <font color="#666666"> <font color="#333333"> <img height="12" src="/images/lx.gif" width="16" /></font></font></div></td> </tr> <tr> <form name="form1" id="form1"> <td valign="bottom" align="middle"><p align="right"> </p></td> </form> </tr> </tbody> </table></TD> </TR> <TR> <TD height="36" colSpan=2 background="/images/bg2.jpg"><div align="right"> <table width="919" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td width="24" align="center" valign="middle"><a href="/" class="STYLE1"></a></td> <td width="46" align="center" valign="middle"><a href="/index.shtml" class="STYLE1" style="font-size:16px">é¦?nbsp;™å?/a></td> <td width="65" align="center" valign="middle"><a href="/introduce/" class="STYLE1" style="font-size:16px">企业½Ž€ä»?/a></td> <td width="65" align="center" valign="middle"><a href="/products/" class="STYLE1" style="font-size:16px">产品展示</a></td> <td width="65" align="center" valign="middle"><a href="/video/" class="STYLE1" style="font-size:16px">焊接视频</a></td> <td width="65" align="center" valign="middle"><a href="/effect/" class="STYLE1" style="font-size:16px">焊接样品</a></td> <td width="65" align="center" valign="middle"><a href="/customers/" class="STYLE1" style="font-size:16px">生äñ”场景</a></td> <td width="65" align="center" valign="middle"><a href="/news/" class="STYLE1" style="font-size:16px">新闻资讯</a></td> <td width="65" align="center" valign="middle"><a href="/knowledge/" class="STYLE1" style="font-size:16px">焊接知识</a></td> <td width="65" align="center" valign="middle"><span class="STYLE1"><a href="/contact/" class="STYLE1" style="font-size:16px">联系我们</a></span></td> </tr> </table> </div></TD></TR></TBODY></TABLE> <script language="JavaScript" type="text/JavaScript"> <!-- window.onerror = function(){return true} function MM_openBrWindow(theURL,winName,features) { //v2.0 window.open(theURL,winName,features); } //--> </script> <table width="970" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin-bottom:3px"> <tr> <td align="center"> <div id=fc style="filter:progid:DXImagetransform.Microsoft.GradientWipe(duration=3,gradientSize=0.5,motion=forward ); WIDTH:968px; HEIGHT:235px;"> <div style="display:block"><img onmouseover="clearAuto();" onmouseout="setAuto()" src="/images/1.jpg" width="968" height="235" border=0></div> <div style="display: none"><img onmouseover="clearAuto();" onmouseout="setAuto()" src="/images/2.jpg" width="968" height="235" border=0></a></div> <div style="display: none"><img onmouseover="clearAuto();" onmouseout="setAuto()" src="/images/3.jpg" width="968" height="235" border=0></a></div> <div style="display: none"><img onmouseover="clearAuto();" onmouseout="setAuto()" src="/images/4.jpg" width="968" height="235" border=0></a></div> </div></td> </tr> <tr style="display:none"> <td height=99 valign="top"> <table border=0 align=center cellPadding=0 cellSpacing=1 id=num> <tr> <td class=woon onmouseover=clearAuto();onclick=Mea(0); onmouseout=setAuto() ><img src="/article/UploadPic/200710/10/200710102168717.jpg" width="57" height="90" style="cursor: hand" onDblClick="MM_openBrWindow('http://lady.qq.com/a/20071007/000003.htm','','')"></td> <td class=wooff onmouseover=clearAuto(); onclick=Mea(1); onmouseout=setAuto() ><img src="/article/UploadPic/200710/10/200710102169455.jpg" width="57" height="90" border="0" style="cursor: hand" onDblClick="MM_openBrWindow('http://lady.qq.com/a/20071007/000009.htm','','')"></td> <td class=wooff onmouseover=clearAuto(); onclick=Mea(2); onmouseout=setAuto() ><img src="/article/UploadPic/200710/10/200710102169575.jpg" width="57" height="90" style="cursor: hand" onDblClick="MM_openBrWindow('http://lady.qq.com/a/20071007/000005.htm','','')"></td> <td class=wooff onmouseover=clearAuto(); onclick=Mea(3); onmouseout=setAuto() ><img src="/article/UploadPic/200710/10/2007101021610678.jpg" width="57" height="90" style="cursor: hand" onDblClick="MM_openBrWindow('http://lady.qq.com/a/20071007/000006.htm','','')"></td> </tr> </table> </td></tr></table> <script> var n=0; var showNum = document.getElementById("num"); function Mea(value){ n=value; setBg(value); plays(value); } function setBg(value){ for(var i=0;i<4;i++) if(value==i){ showNum.getElementsByTagName("td")[i].className='woon'; } else{ showNum.getElementsByTagName("td")[i].className='wooff'; } } function plays(value){ with (fc){ filters[0].Apply(); for(i=0;i<4;i++)i==value?children[i].style.display="block":children[i].style.display="none"; filters[0].play(); } } function clearAuto(){clearInterval(autoStart)} function setAuto(){autoStart=setInterval("auto(n)", 5000)} function auto(){ n++; if(n>3)n=0; Mea(n); } function sub(){ n--; if(n<0)n=3; Mea(n); } setAuto(); </script> <table border="0" width="970" height="309" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse" align=center> <tr> <td height="309" width="230" valign="top"><table cellpadding="0" width="230" style="border-collapse: collapse" height="167" > <tr> <td height="27" background="/images/LeftTitle01.jpg"><p><span class="STYLE4">    关于我们  </span></td> </tr> <tr> <td height="131" style="border-left-style: solid; border-left-width: 1px; border-right-style: solid; border-right-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1px" bordercolor="#1a7db3"><TABLE width=220 height="53" border=0 align=center cellPadding=0 cellSpacing=0> <TBODY> <TR> <TD vAlign=center align=center><table width="218" height="124" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="24"><img src="/images/jt.jpg" width="19" height="22"><A href="/news/">公司动æ€?/A> <table width="216" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td height="1" background="/images/bg1.gif"></td> </tr> </table></td> </tr> <tr> <td height="24"><img src="/images/jt.jpg" width="19" height="22"><A href="/knowledge/">焊接知识</A> <table width="216" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td height="1" background="/images/bg1.gif"></td> </tr> </table></td> </tr> <tr> <td height="24"><img src="/images/jt.jpg" width="19" height="22"><A href="/video/">焊接视频</A> <table width="216" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td height="1" background="/images/bg1.gif"></td> </tr> </table></td> </tr> <tr> <td height="24"><img src="/images/jt.jpg" width="19" height="22"><A href="/effect/">焊接效果</A> <table width="216" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td height="1" background="/images/bg1.gif"></td> </tr> </table></td> </tr> </table></TD> </TR> </TBODY> </TABLE></td> </tr> </table> ï»?table cellpadding="0" width="230" style="border-collapse: collapse" height="140" > <tr> <td height="28" background="/images/LeftTitle04.jpg"> <p> <span class="STYLE4">    联系我们</span> </p> </td> </tr> <tr> <td height="131" style="border-left-style: solid; border-left-width: 1px; border-right-style: solid; border-right-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1px" bordercolor="#1a7db3"> <TABLE width="212" height="48" border="0" align="center" cellPadding="0" cellSpacing="0"> <TBODY> <TR> <TD align="left" vAlign="center" background="/images/contact.jpg"> <table width="210" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td height="24"> <span><strong>沈阳威克创新焊接讑֤‡æœ‰é™å…¬å¸</strong></span> </td> </tr> <tr> <td height="24">电话:024-31029733 31029732</td> </tr> <tr> <td height="24">传真:024-62665536</td> </tr> <tr> <td height="24">手机:13840081050</td> </tr> <tr> <td height="24">E-mail:shenyangweike@163.com</td> </tr> <tr> <td height="24">地址:沈阳市于‹zªåŒºæ²ˆå¤§è·?46-2å?/td> </tr> </table> </TD> </TR> </TBODY> </TABLE> </td> </tr> </table> </td> <td height="309" width="10"> </td> <td height="309" width="728" valign="top"> <table cellpadding="0" width="728" style="border-collapse: collapse; border-left-style:solid; border-left-width:1px; border-right-style:solid; border-right-width:1px; border-top-width:1px; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:1px" height="484" bordercolor="#1A7DB3"> <tr> <td height="28" background="/images/Title07.jpg"><span class="STYLE4">    新闻中心 </span></td> </tr> <tr> <td width="728" align="center" valign="top" style="line-height: 200%; padding-left: 5px; padding-top: 5px; color:#333333"> <table width="700" border="0" align="CENTER" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin-top:5px;"> <tr> <td><table width="722" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="30" height="36"> </td> <td width="673" align="center" style="color:#000000; font-size:16px; font-weight:bold"> <h1>¾~ç„Šæ—‰™œ€è¦å“ªä¸‰ç§ç„ŠæŽ¥æ¡äšgåQ?/h1> </td> <td width="51"> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table></td> </tr> <tr> <td align="center" style="color:#999999"><strong>发布旉™—´åQ?/strong>2021-04-02 <strong>来源åQ?/strong> 沈阳威克创新焊接讑֤‡æœ‰é™å…¬å¸ </td> </tr> <tr> <td height="20"> </td> </tr> <tr> <td> <p><a href="http://www.pomoji.com/news/news_5017.shtml">¾~ç„Š</a>旉™œ€è¦å“ªä¸‰ç§ç„ŠæŽ¥æ¡äšgåQ?/p> <p>    焊接甉|µã€é€šç”µæ—‰™—´ä»¥åŠç”‰|žåŠ åŽ‹åŠ›è¢«¿UîCؓ焊接三大条äšgåQŒæ“ä½œæ—¶åQŒè¿™äº›æ¡ä»¶ç›¸äº’作用,å…ähœ‰ç´§å¯†çš„联¾p»ï¼Œä¸ÞZº†ä¿è¯è‰¯å¥½çš„焊点质量,选择合适的焊接条äšg是非帔R‡è¦çš„åQŒä»¥ä¸‹ä»¥é‡å ç„Šäؓ例,对各个焊接条件进行讲解ã€?/p> <p>焊接甉|µåQ?/p> <p>    指变压器的二‹Æ¡å›žè·¯ä¸­‹¹å‘焊接母材的电‹¹ï¼Œåœ¨æ™®é€šå•ç›æ€º¤‹¹ç„ŠæœÞZ¸­åQŒåœ¨å˜åŽ‹å™¨ä¸€‹Æ¡ä¾§‹¹é€šçš„甉|µåQŒå°†ä¹˜ä»¥ä¸Žå˜åŽ‹å™¨¾U¿åŒæ¯”(是指一‹Æ¡ä¾§çš„线匝数Ni和二‹Æ¡ä¾§çš„线匝N2的比åQŒåŠN1/N2åQ‰åŽ‹¹å‘二次侧ã€?/p> <p>通电旉™—´åQ?/p> <p>    说的是焊接电‹¹å¯¼é€šçš„æ—‰™—´åQŒåœ¨ç”‰|µå€¼å›ºå®šçš„情况下改变通电旉™—´åQŒä¼šå¯ÆD‡´ç„ŠæŽ¥éƒ¨ä½æ‰€èƒ½å¤Ÿè¾‘Öˆ°çš„最高温度不同,从而导致åŞ成的接合部大ž®ä¸ä¸€æ —÷€?/p> <p>甉|žåŠ åŽ‹åŠ›ï¼š</p> <p>    在加载在焊接母材上的压力åQŒç”µæžåŠ åŽ‹åŠ›æ—¢è“våˆîCº†å†›_®š¾l“合部位的夹具作用,同时甉|žæœ¬èín也è“våˆîCº†ä¿è¯å¯¼é€šç¨³å®šçš„焊接甉|µçš„作用ã€?/p> <p>¾~ç„Šçš„传动机构:</p> <p>¾~ç„ŠæœÞZ¼ åŠ¨æœºæž„有三种åQ?/p> <p>上滚轮电极äؓä¸ÕdŠ¨åQŒå¤šç”¨äºŽ¾Uµå‘¾~ç„Šæœºå’Œä¸‡èƒ½¾~ç„Šæœºã€?/p> <p>下滚轮电极äؓä¸ÕdŠ¨åQŒå¤šç”¨äºŽæ¨ªå‘¾~ç„Šæœºã€?/p> <p>上下滚轮甉|žçš†äؓä¸ÕdŠ¨åQŒç”µæžç”±æ»šèŠ±è½®ï¼ˆä¿®æ•´è½®ï¼‰å¸¦åŠ¨åQŒä¸»è¦ç”¨äºŽç¼ç„Šé•€å±‚é’¢æÑ€?/p> <p>同时åQŒæŒ‰å…¶å·¥è‰ø™¦æ±‚不同,又有˜qžç®‹ä¼ åŠ¨å’Œéƒ¨˜q›ä¼ åŠ¨ä¸¤¿UåŞ式ã€?/p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p>                            -- æ²ˆé˜³å¨å…‹åˆ›æ–°ç„ŠæŽ¥è®‘Ö¤‡æœ‰é™å…¬å¸</p> <p>   </p> <p>   </p> </td> </tr> <tr> <td height="20"> </td> </tr> </table></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> ï»?table border="0" width="970" height="68" cellspacing="1" cellpadding="0" background="/images/bott_bg.gif" align="center"> <tr> <td height="20" > <p align="center" style="padding-top:10px"> <font color="#FFFFFF">版权所æœ?沈阳威克创新焊接讑֤‡æœ‰é™å…¬å¸Copyright ©2007-2018 </font> </p><br /> </td> </tr> <tr> <td> <p align="center"> 地址åQšæ²ˆé˜›_¸‚于洪区沈大èµ\146-2å?nbsp; ç”µè¯åQ?24-31029733 31029732  ä¼ çœŸåQ?24-62665536  E-mailåQ?shenyangweike@163.com   <script type="text/javascript"> var _bdhmProtocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cscript src='" + _bdhmProtocol + "#/h.js%3F1debf47a46582158772b9596178ff121' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); </script> </p> </td> </tr> </table> <table border="0" width="970" height="48" cellspacing="1" cellpadding="0" align="center"> <tr> <td> <p align="center"> <a target="_blank">¾|‘站备案åøP¼šè¾½ICPå¤?2005499å?/a></p> </td> </tr> </table> <a href="http://www.pomoji.com/">¶¥¼¶ÉÙ¸¾×÷°®ÅçË®ÊÓƵ_Ò»±¾¾ÃµÀ×ÛºÏÔÚÏßÎÞÂë_Ãâ·Ñ¿ÉÒÔ¿´µÄÎÞÕÚµ²av</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>